Trang 10, kết quả từ 91 tới 100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 11/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 3/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Thế Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 28/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 20/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lưu Khắc Lãm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Khắc Lãm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 28/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đinh Viết Tham

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Viết Tham, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 28/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 15/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đỗ Xuân Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 29/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 29/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...5678910111213...74341