Trang 10003, kết quả từ 100021 tới 100030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Thị Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Ngô Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Nhiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 27/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Võ Quang Mẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Quang Mẹo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Trần văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...9998999910000100011000210003100041000510006...74341