Trang 10008, kết quả từ 100071 tới 100080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 23/12/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Võ Huê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Huê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Phạm Đình Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần văn Tham

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Tham, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Trần Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...100031000410005100061000710008100091001010011...74341