Trang 10009, kết quả từ 100081 tới 100090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần văn Thánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Thánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Trần Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Thái thị Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái thị Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Văn Xí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 2/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam

1...100041000510006100071000810009100101001110012...74341