Trang 10013, kết quả từ 100121 tới 100130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần kiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần kiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Ngô kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ cr

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ cr, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam

1...100081000910010100111001210013100141001510016...74341