Trang 10014, kết quả từ 100131 tới 100140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Thạch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Trần văn Thách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Thách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 23/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Trần văn Te

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Te, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Trần văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Tây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 23/2/1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Ngô Chạy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Chạy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ TRương Kiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ TRương Kiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần văn Dỗi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Dỗi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam

1...100091001010011100121001310014100151001610017...74341