Trang 10019, kết quả từ 100181 tới 100190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đ/c Sạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Sạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phan Mực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Mực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 10/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Tân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Trần văn Tang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Tang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Trần văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 24/4/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Trần văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Tài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Trần văn Sức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Sức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 7/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...100141001510016100171001810019100201002110022...74341