Trang 10028, kết quả từ 100271 tới 100280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đỗ Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hứa Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Tường Vi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tường Vi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mai Văn hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Thái văn bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái văn bốn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...100231002410025100261002710028100291003010031...74341