Trang 10031, kết quả từ 100301 tới 100310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Trần văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Trần văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Sanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Trần văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Huỳnh văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Huỳnh Đắc Bơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đắc Bơi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Hồ MAI

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ MAI, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 7/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Vĩnh Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vĩnh Chánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 17/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Võ Hồng Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hồng Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...100261002710028100291003010031100321003310034...74341