Trang 10035, kết quả từ 100341 tới 100350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Viết Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Huỳnh Phô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 15/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Tô Thị Mại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Thị Mại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Ngô Thị Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trương văn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương văn Nhì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 28/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam

1...100301003110032100331003410035100361003710038...74341