Trang 10036, kết quả từ 100351 tới 100360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Viết Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phan Thị Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Vui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần văn Săng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Săng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Trần văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 2/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Trần văn Săng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Săng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Trần văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần văn Sai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Sai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...100311003210033100341003510036100371003810039...74341