Trang 10037, kết quả từ 100361 tới 100370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 15/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Hứa Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Vị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Viết Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...100321003310034100351003610037100381003910040...74341