Trang 10041, kết quả từ 100401 tới 100410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thái Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Huấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1952, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Đình Lời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Lời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Ngô Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Ngô Thị Đợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Đợ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đặng Kim Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Kim Tiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Kiều Thị Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Thị Trân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 20/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần văn Quờn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Quờn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam

1...100361003710038100391004010041100421004310044...74341