Trang 10046, kết quả từ 100451 tới 100460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hồ Thị Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tắc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Vỗ Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vỗ Ngô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Huỳnh Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hòa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...100411004210043100441004510046100471004810049...74341