Trang 10052, kết quả từ 100511 tới 100520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần văn Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Nhượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Huỳnh Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đinh Phú Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Phú Quốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Tô Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Thị Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần văn Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Nhứt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Trần văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Ninh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Trần văn Niệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Niệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 30/10/1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...100471004810049100501005110052100531005410055...74341