Trang 10057, kết quả từ 100561 tới 100570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Trần văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Xuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Vũ Đình Thung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Thung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Huỳnh Rựa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Rựa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...100521005310054100551005610057100581005910060...74341