Trang 10059, kết quả từ 100581 tới 100590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Trọng Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trương Lượm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Lượm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mai Đình Bia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Đình Bia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 30/1/1960, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 26/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn On, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 16/7/1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lăng Văn Bớ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lăng Văn Bớ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Minh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...100541005510056100571005810059100601006110062...74341