Trang 10060, kết quả từ 100591 tới 100600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Thái Thị Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thị Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Kiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/7/1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ca, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Lê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa có hài cốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa có hài cốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Cứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Cứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Nhật Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhật Huệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...100551005610057100581005910060100611006210063...74341