Trang 10061, kết quả từ 100601 tới 100610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần văn Nhảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Nhảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Trần văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 10/9/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Trần văn Nhẩy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Nhẩy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Chưa có hài cốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa có hài cốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần văn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Nhì, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Qúy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Qúy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Nhật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phan Kim Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Kim Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...100561005710058100591006010061100621006310064...74341