Trang 10062, kết quả từ 100611 tới 100620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Triệu Thanh Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Thanh Nghi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Đức Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Hinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm Thành Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thành Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Tăng Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...100571005810059100601006110062100631006410065...74341