Trang 10063, kết quả từ 100621 tới 100630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Xáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Xáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Vũ Cương Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Cương Quyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Văn Mời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Tân - Xã Đại Tân - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Từ Bài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Bài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lai Cập Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lai Cập Sỹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tin, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Cao Xuân Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...100581005910060100611006210063100641006510066...74341