Trang 10065, kết quả từ 100641 tới 100650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Trần văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Năm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Bùi Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 17/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Thanh Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thanh Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tra

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tra, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Tân - Xã Đại Tân - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Mục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Kiều Hữu Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Hữu Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Dương Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...100601006110062100631006410065100661006710068...74341