Trang 10066, kết quả từ 100651 tới 100660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Lâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lâu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đỉnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Giám Đốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Giám Đốc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần văn Miện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Miện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Trần văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Trần văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Mão, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...100611006210063100641006510066100671006810069...74341