Trang 10069, kết quả từ 100681 tới 100690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Xanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Xanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần văn Lượm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Lượm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Trân Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trân Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thành Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Khuyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lương Đức Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đức Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đỗ Đ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 20/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...100641006510066100671006810069100701007110072...74341