Trang 10070, kết quả từ 100691 tới 100700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần văn Lốp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Lốp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Trần văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Trần văn Lĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Lĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 6. Liệt sĩ Võ Văn Hận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Tân - An Giang
 7. Liệt sĩ Thái Khắc Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Khắc Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Vi Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Luận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 10. Liệt sĩ Trần văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/10/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...100651006610067100681006910070100711007210073...74341