Trang 10071, kết quả từ 100701 tới 100710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Võ Huých

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Huých, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đặng Ngọc ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phó, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Hữu Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Võ Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...100661006710068100691007010071100721007310074...74341