Trang 10073, kết quả từ 100721 tới 100730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Thị Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Đức Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Bùi Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Doãn Thị Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Doãn Thị Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 25/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...100681006910070100711007210073100741007510076...74341