Trang 1008, kết quả từ 10071 tới 10080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Nông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Văn Tưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Quýt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quýt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Dựa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Dựa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đinh Ngọc Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ngọc Sách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đặng Văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Hơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Tống Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...100310041005100610071008100910101011...74341