Trang 10086, kết quả từ 100851 tới 100860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần văn Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Trần văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Đoàn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Huỳnh Phức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...100811008210083100841008510086100871008810089...74341