Trang 10090, kết quả từ 100891 tới 100900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần văn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Hóa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Trần văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Trần văn Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Hổ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đào Thế Cờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thế Cờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Võ Đức Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đức Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...100851008610087100881008910090100911009210093...74341