Trang 10096, kết quả từ 100951 tới 100960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần văn Gộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Gộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Lê Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Thị Tóan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Tóan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Trần văn Hão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Hão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Trần văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 10/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Thái Thị Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thị Em, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Hồ Đốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 22/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam

1...100911009210093100941009510096100971009810099...74341