Trang 10114, kết quả từ 101131 tới 101140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm phú Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm phú Một, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/1/1964, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đoàn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 25/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 25/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Đại Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đại Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Hữu Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Luyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Huỳnh Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Nhì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Dị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Dị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101091011010111101121011310114101151011610117...74341