Trang 10129, kết quả từ 101281 tới 101290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Tấn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tấn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần văn Cu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Cu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần văn Cu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Cu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Phò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phò, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần văn Cỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Cỏn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...101241012510126101271012810129101301013110132...74341