Trang 10132, kết quả từ 101311 tới 101320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đ/c Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Xương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Láng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Láng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101271012810129101301013110132101331013410135...74341