Trang 10135, kết quả từ 101341 tới 101350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trung Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Đình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần văn Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Cơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 25/5/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Trần văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 20/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Lâm Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 15/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101301013110132101331013410135101361013710138...74341