Trang 10136, kết quả từ 101351 tới 101360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trương Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Xê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 27/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Bùi Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Cao Tấn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tấn Phát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ không có hài cốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ không có hài cốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Đức Lào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Lào, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Ngọc Khán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Khán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101311013210133101341013510136101371013810139...74341