Trang 10146, kết quả từ 101451 tới 101460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Thành Hài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Thành Hài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Thị Nguyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Nguyễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần văn Chẵn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Chẵn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Trần văn Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Cháu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Trần văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Trần văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam

1...101411014210143101441014510146101471014810149...74341