Trang 10147, kết quả từ 101461 tới 101470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tất Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Bảy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Ngô Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lâm Thành ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Thành ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Liệt sỹ Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ Ngân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Thị Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đắt phân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắt phân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 7/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101421014310144101451014610147101481014910150...74341