Trang 10155, kết quả từ 101541 tới 101550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Tráng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tráng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Ngô Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê văn Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Kiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rỏ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rỏ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Thị Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Tăng Thuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Thuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 30/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...101501015110152101531015410155101561015710158...74341