Trang 10156, kết quả từ 101551 tới 101560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thành Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Tín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tri, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Huỳnh Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tăng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ ......... Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ......... Lễ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1980, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...101511015210153101541015510156101571015810159...74341