Trang 10157, kết quả từ 101561 tới 101570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Duy Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Từ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Bê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Hồ Búp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Búp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Không có hài cốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Không có hài cốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Phan Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tự Hối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tự Hối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Trần văn Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...101521015310154101551015610157101581015910160...74341