Trang 10160, kết quả từ 101591 tới 101600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đặng Ngọc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Đức Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Lượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trương Văn Tặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tặng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 7/1981, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đào Duy Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Duy Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 2/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đoàn Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 3/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Võ Hồng Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hồng Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...101551015610157101581015910160101611016210163...74341