Trang 10166, kết quả từ 101651 tới 101660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1923, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Sóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Sóc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chín, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đoàn Trữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Trữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 8/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Võ Nứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Nứt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần V. Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần V. Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Trần văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...101611016210163101641016510166101671016810169...74341