Trang 10167, kết quả từ 101661 tới 101670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Trần Trọng Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Lê Bá Kiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Kiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Ngọc Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Y, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa có hài cốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa có hài cốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Trung Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Be, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 23/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Lê Văn Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...101621016310164101651016610167101681016910170...74341