Trang 10169, kết quả từ 101681 tới 101690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Sự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Tạ Ba Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Ba Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đỗ Viết Xây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Viết Xây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lý Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lưu Bửu Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Bửu Chi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Ngô Kim Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Kim Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ta

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ta, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Võ Văn Xang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Xang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...101641016510166101671016810169101701017110172...74341