Trang 10170, kết quả từ 101691 tới 101700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tuỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 10/5/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trương Công Cháy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Cháy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Tung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Tung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Huỳnh Thoang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thoang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 27/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần thị Thanh Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần thị Thanh Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Tín Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tín Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...101651016610167101681016910170101711017210173...74341