Trang 10172, kết quả từ 101711 tới 101720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Từ Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Vang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Giảng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Giảng Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hà Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Tri, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Tân - Xã Đại Tân - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đỗ Thành Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thành Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Huỳnh Cứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Cứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...101671016810169101701017110172101731017410175...74341