Trang 10173, kết quả từ 101721 tới 101730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Hà Lưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Lưỡng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn ếch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn ếch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 9/3/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trương Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Hồ Thị Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Kính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Cao Văn Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Xê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Thanh Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Tịnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Nẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nẫm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...101681016910170101711017210173101741017510176...74341