Trang 10175, kết quả từ 101741 tới 101750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Đỗ Thị Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị Chín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Tân - Xã Đại Tân - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đinh Thế Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thế Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Ly, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nhì, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Tô Ngọc Tuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Ngọc Tuần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 9. Liệt sĩ Trịnh Đức Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đức Đệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Tuấn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tuấn Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...101701017110172101731017410175101761017710178...74341