Trang 10177, kết quả từ 101761 tới 101770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ ứng Sĩ Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ứng Sĩ Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Chuyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Cẩm Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Cẩm Tú, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đinh Toa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đinh Toa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan Đình Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đình Tuyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Ngọc Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Thông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Th Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Th Sung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Trần Sỹ Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sỹ Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 22/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Trần T. ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần T. ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...101721017310174101751017610177101781017910180...74341